Teorie pěti prvků (WU XING) patří mezi základní pilíře učení tradiční čínské medicíny. Každý z těchto pěti prvků (oheň, země, kov, voda a dřevo) popisuje přirozený dynamický tok energie QI prostřednictvím základních souvislostí. Tím, že rozumíme vztahům mezi jednotlivými prvky a orgány, můžeme tyto znalosti použít pro prevenci a léčbu mnoha nerovnováh.

Diagram pěti prvků přibližuje souvislosti mezi různými kvalitami energie našeho těla a poruzíme tak základním zákonitostem proudění energie mezi orgány v rámci teorie čínské medicíny.

V diagramu existují dva základní vztahy – vtah podpory (rození, SHENG) a vztah ovládání (kontrola, KE). Tyto přirozené vtahy jednak umožňují vzájemnou podporu a regulaci, ale na druhé straně dokáží i vyvést z rovnováhy, ničí, překonávají nebo okrádají druhé – v překladu se dá říct, že umí také vytvářet disharmonii nebo nemoci.

Na základě diagramu si můžeme dát si do souvislosti jak funkce a vlastnosti jednotlivých orgánů, tak i další jejich souvztažnosti jako je např. roční období, chutě, barvy, emoce… apod.